Navigation bar
  Home Start Previous page
 6 of 6 
Next page End Contents 1 2 3 4 5 6  

екологічних і соціальних наслідків реформування у вугільній галузі повинні
супроводжуватися відповідною бюджетною підтримкою. 
Джерела
1.
Прогноз развития мировой энергетики до 2025 года. Потребление
первичных
энергоносителей.
/ Зарубежные новости. Выпуск № 18,
2003.
2.
Реструктуризація вугільної промисловості України: наміри,
результати, перспективи. Вугільна промисловість України. /
Аналітична доповідь. / Національна безпека і оборона, № 8 -2003.
3.
Енергетичні ресурси та потоки. За ред. А. Шидловського. / УЕЗ.
Київ - 2003.
4.
Европейская стратегия безопасности энергоснабжения. (Зеленая
книга). Европейская комиссия. «Интерсоларцентр». - М.- 2002.
5.
Прогноз развития мировой энергетики до 2025 года. Потребление
угля. / Зарубежные новости. Выпуск № 19, 2003.
6.
Общество потребления расширяет границы. / Мировая
энергетическая политика, июнь 2003 г. /
7.
Прогноз развития мировой энергетики до 2025 года. Потребление
угля по регионам и странам мира. / Зарубежные новости. Выпуск
№ 20 - 21, 2003.
8.
International Coal Consumption Data. World Coal Consumption, 1980-
9.
Проект „Енергетичної стратегії України до 2030 року та на
подальше”. Розділ 12. Перспективні паливно-енергетичні баланси.
Табл. 12.2 (сценарій 2). Київ – 2003.
10.
Основні проблеми розвитку вугільної галузі і регіону Донбасу.
Звіт. Київ – 2002-2003.
11.
Шевцов А., Земляний М., Дорошкевич А., Вербинський В. та
ін. Енергетична безпека України. Стратегія та механізми
забезпечення. Дніпропетровськ, „Пороги” – 2002.
12.
Про результати аналізу використання коштів державного
бюджету... на закриття вугледобувних підприємств. Звіт
Рахункової палати України. Київ – 2002. /
13.
Програма „Українське вугілля”. Затверджена Постановою КМУ
№1205 від 19.09.2001 р. Київ – 2001.
14.
Постанова Кабінету Міністрів України від 6 липня 2002 р. № 938.
Київ – 2002.
15.
Рішення колегії Міністерства палива та енергетики України № 4.3
від 27 травня 2004 року. М. Київ.
16.
Вуглепром: новий етап реформування. / Президентський вісник, 
№ 19, 28 липня 2004 р.
17.
Шахти поділили на „потрібні” та „зайві”. / Український діловий
тижневик „Контракти”, № 35 від 30.08.2004.
18.
Землянський В. Хор відбійних молотків. / Український діловий
тижневик „Контракти”, № 24 від 14.06.2004.
19.
Ямбург П. „Павлоградвугілля”: шахти та надії. / Дзеркало тижня,
№ 31, 2004.
20.
Прискорення реструктуризації вугільної галузі та розвиток
шахтарських громад України. Світовий банк. 2003.
21.
Проект „Енергетичної стратегії України до 2030 року та на
подальше”. Розділ 8. Стратегія розвитку вугільної
промисловості.
Київ – 2003.
Previous page Top Next page