Navigation bar
  Home Start Previous page
 Contents 
Next page End Contents  
  
Світові тенденції розвитку вугільного ринку
   Стратегічні цілі та напрями розвитку вугільної галузі України
   Головні цілі реформування галузі
   Основні здійснені кроки реформ
   Новий етап реформування – шлях до монополії
   Приватизаційні процеси в галузі
   Основні проблеми подальшого розвитку та шляхи їх вирішення
   Управління у вугільній галузі
   Ціноутворення
   Державна підтримка вугільної галузі
   Соціальні наслідки реструктуризації вугільної галузі
   Пом’якшення екологічних наслідків реструктуризації
   Висновки
   Джерела